افزایش تولید واحدهای بخار نیروگاه حراتی تبریز

با تغییر در منابع تامین آب مورد نیاز برج های خنک کن نیروگاه حرارتی تبریز  میزان انرژی تولیدی در هر واحد بخار 20 الی 30 مگاوات افزایش یافت.

با تغییر دادن  محل تامین آب مورد استفاده در برج خنک کن نیروگاه تبریز و کاهش دمای آب ورودی ، میزان تولید واحدهای نیروگاه تبریز به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

به گفته مدیر امور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز،  با افزایش مقدار آب برداشتی از چاه های مایان و کاهش دبی انشعاب آب زرینه رود ، بدلیل کاهش دمای آب ورودی به برج های خنک کن، راندمان کندانسور بیشتر شده و درنتیجه میزان انرژی تولیدی واحدها نیز افزایش یافت.

مهندس دلیجانی گفت :  دمای آب چاه های مایان پایین بوده و این عامل سبب می شود عمل خنک کاری در برج های خنک کن بهتر انجام شده و راندمان کندانسور بالا برود.

وی افزود : دمای آب چاه های مایان 12 درجه سانتی گراد می باشد این در حالی است که دمای آب زرینه رود 20 درجه سانتی گراد بوده  و با اجرای این طرح دمای آب تغذیه برج های خنک کن نیروگاه حرارتی تبریز از 21 درجه سانتی گراد به 17.5 درجه سانتی گراد کاهش یافت.

ایشان تاکید نمودند :  با افزایش راندمان کندانسور واحدهای بخار، میزان انرژی تولیدی در هر یک از واحدها به مقدار 20 الی 30 مگاوات افزایش یافت.

شایان ذکر است آب مورد نیاز نیروگاه حرارتی تبریز از رودخانه زرینه رود میاندوآب و چاه های مایان در اطراف نیروگاه تبریز تامین می شود و ابتکار عمل تغییر آب مورد نیاز در برج های خنک کن از آب 21 درجه سانتی گراد به آب 17.5 درجه سانتی گراد با هدف افزایش میزان تولید در ایام پیک تابستان سال جاری بود که با همکاری دفتر فنی، بهره برداری، تعمیرات و امور شیمی نیروگاه تبریز برنامه ریزی شده و با موفقیت اجرا شد و نتایج مورد انتظار را در بر داشت.