کسب مقام سوم مسابقات شطرنج توسط فرزند همکار آقای محمد میرزاخانی

با کمال خرسندی و افتخار آقای سالار میرزاخانی فرزند همکار عزیزمان جناب آقای محمد میرزاخانی در چهاردهمین جشنواره ورزشی معلولان در رشته شطرنج ناشنوایان که به همت سازمان بهزیستی برگزار گردیده بود موفق به کسب مقام سومی و حکم قهرمانی گردید.

این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم و امیدواریم در سایه حق تعالی در تمامی مراحل زندگی موفق و پیروز باشند.

                                                            روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی