آماده سازی محلول ضدعفونی کننده آب ژاول و آب اکسیژنه در نیروگاه حرارتی تبریز

در کنار بحث ویروس کرونا و سختگیری های بهداشتی، پرسنل زحمتکش صنعت تولید برق، خصوصاً نیروگاه حرارتی تبریز، در حال تولید برق مطمئن منطقه می باشند.

پرسنل نیروگاه حرارتی تبریز در تلاش هستند ضمن انجام فعالیتهای روزانه به ضدعفونی کردن تجهیزات و رعایت دقیق اصول بهداشتی، توجه کافی و وافر داشته باشند.

کارشناسان و پرسنل شیمی نیروگاه حرارتی تبریز اقدام به ترکیب محلول های ضدعفونی کننده از جمله آب ژاول و آب اکسیژنه کرده اند که همکاران بتوانند ضمن ضدعونی کردن تجهیزات و دستگاه های موجود، از این مواد در منزل نیز استفاده نمایند.

محلول آب ژاول و آب اکسیژنه از ضدعفونی کننده های قوی بوده که در تانکرهای متفاوت در محوطه نیروگاه تبریز جهت استفاده همکاران آماده استفاده میباشد.

با این حال انجام فعالیتهای فنی روزانه و تماس دستی پرسنل نیروگاه با تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز از بدیهیات امر بوده و همین سبب، اهمیت رعایت نکات بهداشتی را دو چندان می کند.

در کنار ترکیب و تهیه محلول های ضدعفونی کننده، محلول های ضدعفونی کننده با پایه الکل و همچنین دستکشهای یکبار مصرف و ماسک، تهیه، و در بین همکاران توزیع شده است.