غربالگری خانوادگی در شهرک مسکونی نیروگاه حرارتی تبریز

خانواده های ساکن در شهرک مسکونی نیروگاه حرارتی تبریز، غربالگری ابتلا به ویروس کرونا شدند.

واحد HSE نیروگاه حرارتی تبریز، به منظور شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا، در محل مهمانسرای این نیروگاه مستقر شده و اقدام به غربالگری ساکنین شهرک مسکونی بصورت خانوادگی کرد.

اندازه گیری دمای بدن افراد و اندازه گیری میزان اکسیژن محلول در خون ، از آیتم های بررسی واحد HSE نیروگاه تبریز بود که از خانوارهای شهرک مسکونی نیروگاه تبریز بعمل آمد.

این حرکت، که به منظور شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا در محل شهرک مسکونی نیروگاه تبریز انجام شد، مورد استقبال ساکنین مواجه شده و در هنگام غربالگری، اطلاعات لازم در خصوص نحوه ضدعفونی کردن محیط منزل و همچنین بهداشت فردی و مقابله با استرس این بیماری توسط بهداری واحد HSE نیروگاه حرارتی تبریز به خانوارها ارائه گردید.

از آغاز شیوع ویروس کرونا، واحد HSE نیروگاه حرارتی تبریز، دست به اقدامات گسترده ای زده است از جمله ، نظارت بر ضدعفونی و گندزدایی محیط کاری، نظارت بر نحوه رعایت اصول بهداشتی در محیط کاری، گندزدایی محوطه و شهرک مسکونی، تب سنجی و کنترل اکسیژن محلول در خون همکاران در محیط کار و ...