برگزاری اولین جلسه تعمیرات دوره ای واحدهای بخار نیروگاه حرارتی تبریز

اولین جلسه تعمیرات واحدهای بخار نیروگاه حرارتی تبریز، جهت برنامه ریزی برای انجام تعمیرات دوره ای واحدهای یک و دو نیروگاه حرارتی تبریز برگزار شد.

در کنار موضوع ویروس کرونا و رعایت اصول بهداشتی در محل کار، موضوع تولید و تامین برق مورد نیاز منطقه ، از اساسی ترین اهداف پرسنل صنعت تولید برق می باشد.

کارکنان نیروگاه حرارتی تبریزبا رویکرد عدم توقف در تولید برق، اولین جلسه برنامه ریزی تعمیرات دوره ای واحدهای بخار نیروگاه حرارتی تبریز را برگزار کردند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در این جلسه به اهمیت موضوع تولید و تامین برق اشاره کرده و گفتند: در شرایط کنونی جامعه، که مردم در منزل، مشغول خودمراقبتی می باشند، برق یکی از اساسی ترین احتیاجات اولیه می باشد.

مهندس معینی اظهار داشتند: رسالت تولید و تامین برق مورد نیاز مردم و مراکز درمانی کشور، به دوش پرسنل زحمتکش نیروگاه ها می باشد و نیروگاه حرارتی تبریز یکی از قطب های تولید برق در شمال غرب کشور است.

وی با اشاره به اهمیت چندین برابری تامین برق در روزهای اخیر افزودند: برنامه ریزی برای تولید برق در کنار رعایت دقیق اصول بهداشتی، سیاست کاری شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی است که به حول و قوه الهی و با اتکاء به مراعات اصول بهداشتی و زحمات همکاران دخیل در امر سلامت، هیچ یک از کارکنان نیروگاه های تحت پوشش این شرکت، مشکوک به ویروس کرونا نیستند.

مهندس معینی به مردم آذربایجانشرقی و دستگاه های اجرایی و کادر درمانی کشور اطمینان خاطر داد که فرزندان متخصص و متعهد این مرز و بوم بصورت شبانه روزی و با انرژی وافر، مشغول تولید برق مورد نیاز منطقه می باشند و از این لحاظ جای هیچگونه نگرانی نیست.

در ادامه جلسه، مدیر نیروگاه حرارتی تبریز ضمن تقدیر از کادر درمانی کشورو مسئولین حفاظت سلامت جامعه، به تعمیرات پیش رو اشاره کرده و گفتند: واحدهای یک و دو بخار نیروگاه حرارتی تبریز، طبق برنامه های روتین، تعمیرات دوره ای خود را انجام خواهد داد.

مهندس نیاپاک افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز از تاریخ 16/01/1399 بصورت متوالی در حال انجام تعمیرات دوره ای خواهند بود.

وی ادامه داد: انجام این تعمیرات طبق CPM برنامه ریزی شده می باشد که شامل انجام تعمیرات در قسمت های بویلر، توربین، برج خنک کن، الکتریک و ابزار دقیق خواهد بود.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز خاطرنشان کرد: انجام این تعمیرات بصورت دوره ای بوده و هیچ گونه خللی در تامین برق مورد نیاز منطقه ایجاد نخواهد کرد.

نیروگاه حرارتی تبریز با دو واحد بخار و دو واحد گازی، جمعاً به ظرفیت 764 مگاوات در ساعت توان تولید برق دارد.

این نیروگاه هم اکنون تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در کنار نیروگاه حرارتی سهند بناب و گازی صوفیان درحال تولید و تامین برق مورد نیاز منطقه می باشد.