اتمام گزینش و مصاحبه آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

تیم گزینش و مصاحبه آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل شرکت مدیرییت تولید برق آذربایجانشرقی طی مراسمی از تاریخ 09/10/99 کار خود را آغاز کرده و پس از دو روز به کار خود خاتمه دادند .

این تیم متشکل از مدیران و معاونین نیروگاههای بیستون و شهید رجایی و گروه مصاحبه از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور بودند که با حضور در نیروگاه حرارتی تبریز طبق اعلام برنامه قبلی اقدام به مصاحبه از برگزیدگان آزمون کتبی نمودند .

در مراسم آغازین مصاحبه، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی ضمن خوش آمدگویی به تیم مصاحبه کننده ، آزمون را یکی از بهترین راههای گزینش دانسته و گفت : برای سنجش اطلاعات هریک از پرسنل و گزینش آنها، آزمون تنهاترین روش مناسب می باشد .

مهندس معینی ضمن آرزوی موفقیت به هریک از مصاحبه شوندگان ادامه داد : پرسنل حاضر جزو زحمتکشان این شرکت بوده که طی سالیان دراز از خدمات آنها استفاده شده است و امروز باید با ثابت کردن اطلاعات و اندوخته های خود تبدیل وضعیت اشتغال شوند .

در ادامه مراسم آقای شعبانی از طرف تیم مصاحبه کننده، از مهمان نوازی و آماده کردن شرایط برای برگزاری مصاحبه از مهندس معینی و همکاران وی تشکر کرد.

در ادامه مراسم، سرکار خانم دکتر مصطفی زاده با تشکر از شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی به خاطر فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری مصاحبه ، نسبت به معرفی همکاران خود و اعضای تیم مصاحبه کننده پرداخت .

سرپرست تیم مصاحبه کننده با تشریح شرایط برگزاری مصاحبه گفت : مصاحبه حاضر جهت گزینش نفر اصلح برای تبدیل وضعیت اشتغال گروهی از پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی که در آزمون کتبی، نمره لازم را کسب کرده اند، می باشد، لذا از اعضای تیم مصاحبه کننده خواهشمند است با جدّیت نسبت به برگزاری مصاحبه اقدام لازم را معمول دارند .

وی همچنین از آقای قضایی و همکاران اداره کارگزینی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی، به پاس آماده سازی شرایط و هماهنگی تنگاتنگ با شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در خصوص برگزاری مصاحبه تقدیر و تشکر کرده و برای تک تک مصاحبه شوندگان آرزوی موفقیّت کرد.

لازم به ذکر است گزینش و آزمون مصاحبه پرسنل بدلیل حضورتمامی اعضای مصاحبه کننده در یک ساختمان، در مدرسه شهداری نیرو، واقع در محوطه نیروگاه با فرآهم آوردن تمامی امکانات و شرایط لازم و رعایت فاصله های اجتماعی طی دو روز برگزار گردید .

گفتنی است کل ظرفیت تبدیل وضعیت شغلی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی 87 نفر می باشد که 46 نفر توانستند با احراز شرایط لازم در آزمون کتبی قبول شده و در آزمون مصاحبه شرکت کنند.

برای گزینش ظرفیت باقی مانده ، آزمون کتبی دیگری در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.