انجام تعمیرات واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز در کمترین زمان ممکن

واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز به دلیل نشتی کنداسور از مدار خارج شده و پس از تعمیرات در کمترین زمان ممکن به مدار تولید بازگشت.

واحد دو نیروگاه حراراتی تبریز بدلیل رفع نشتی از مدار خارج گردیده و همزمان با نشت یابی و نشت گیری کندانسور، تعداد 9 مورد از اشکالات اساسی واحد نیز مرتفع گردید.

این موارد عبارت بودند از : رفع نشتی و جوشکاری از بدنه Liquid Drain Tank  ، رفع نشتی و جوشکاری HP Tank ، رفع نشتی از لاین ورودی تریپ هیتر شماره 7  ، رفع مشکل از والو درین کامپارتمنت هیتر شماره 6  ، پکینگ گذاری والو فشار قوی TSL503 ، رفع نشتی از والو موتوری Aco 22   ،  رفع نشتی از والو نمونه برداری IPR  ، تمیزکاری و تعویض کولر روغن توربین  ، رفع نشتی از والودستی تغذیه سوت بلاور

لازم به توضیح است که تعمیرات یاد شده پس از 10 ساعت کار شبانه و تلاشهای پرسنل تعمیرات مکانیک ،بویلر، توربین و ابزار دقیق پایان یافته و واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز در صبح روز بعد با شبکه پارالل گردید.