تزریق واکسن کرونا به پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

اکثر پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی واکسن کرونا را دریافت کردند.

با هماهنگی پدافند غیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی، اکثر پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در نیروگاه های حرارتی تبریز، سهند بناب و نیروگاه های گازی تبریز و صوفیان، دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

طی هماهنگی های بعمل آمده، اکیپ سیار تزریق واکسن کرونای شهرستان بناب در محل بهداشت نیروگاه حرارتی سهند بناب مستقر شده و طی دو روز پیاپی اکثر پرسنل نیروگاه سهند بناب دوز اول واکسن را دریافت کردند.

همچنین پرسنل نیروگاه های حرارتی و گازی تبریز و نیروگاه گازی صوفیان طبق هماهنگی های بعمل آمده در ساختمان برق ستارخان شهرستان تبریز حضور یافته و واکسن کرونا را دریافت کردند.

مطابق هماهنگی های صورت گرفته، همکاران نیروگاه های تبریز و صوفیان با سرویس های ایاب و ذهاب در محل ساختمان برق ستارخان حضور یافته و نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کردند.

لازم به ذکر است، پرسنل نیروگاه های کشور، خصوصاً پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در نیروگاه های تحت پوشش، بصورت شبانه روزی درحال انجام وظیفه برای تامین برق مورد نیاز منطقه هستند.

از آنجایی که یکی از حیاتی ترین ملزومات مورد نیاز منطقه چه در مصارف عمومی و صنعتی و چه در مصارف خدمات درمانی برق می باشد، لذا تولید و تامین آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

پرسنل زحمتکش و متخصص نیروگاه های کشور نیز پابه پای کادر درمان در حال تلاش برای تامین برق مورد نیاز هستند و ایمن سازی این پرسنل نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که این مهم با تلاشها و پیگیری های پدافند غیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی به انجام رسید.