نیروگاه حرارتی تبریز هیچ نفعی در استفاده از سوخت مازوت ندارد

نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی مسئولیت تولید برق مورد نیاز منطقه را دارد، البته ترجیحاً با مصرف سوخت گاز طبیعی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی، مدیریت بهره برداری از نیروگاه های بخار تبریز و سهند و نیروگاه های گازی تبریز و صوفیان را با ظرفیت بیش از  1500مگاوات برعهده داشته و تنها متولی تولید و تامین انرژی الکتریکی در استان  آذربایجان شرقی می باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در گفتگوی خبری با روابط عمومی، میزان تولید شرکت در شش ماهه اول سال را بیش از چهار میلیارد کیلووات ساعت اعلام کرده و گفت: در شش ماهه اول سال جاری شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با وجود بیماری کرونا و شرایط خاص  پروتکل های بهداشتی، در تامین برق منطقه نقش بی بدیلی داشته است.

سید محسن موسوی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های گسترده ای برای انجام تعمیرات اساسی در واحدهای بخار و گازی تحت پوشش این شرکت صورت گرفته است، اضافه کرد : واحد دو نیروگاه بخار تبریز از تاریخ 23/07/1400 و واحد یک نیروگاه حرارتی سهند از تاریخ 03/08/1400 جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج شده اند و هم اکنون واحد یک نیروگاه تبریز با ظرفیت 330مگاوات و واحد دو نیروگاه سهند با ظرفیت 325 مگاوات در حال تولید می باشد.

وی ادامه داد: نیروگاه ها بعنوان مرکز تبدیل انرژی می باشند و هر سوختی را که در اختیار نیروگاه قرار داده شود، به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و به شبکه تزریق می کند.

موسوی گفت : نیروگاه تبریز توانایی استفاده از سوخت گاز طبیعی و مازوت را دارد ولی تمامی تجهیزات و سیستم های آن بر پایه مصرف سوخت گاز طبیعی برنامه ریزی شده است و چه بسا مصرف سوخت مازوت اولین تاثیرات منفی را برسیستم های نیروگاهی و مجموعه پرسنل متخصص شاغل در آن می گذارد.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه برای تولید و تامین برق منطقه به سوخت نیاز دارد گفت : نیروگاه حرارتی تبریز برای تداوم تولید 330 مگاوات در یک شبانه روز به دومیلیون مترمکعب گاز طبیعی و یا معادل آن به دو میلیون لیتر سوخت مازوت نیاز دارد و در صورت تخصیص سهمیه گاز ، به هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی گفت : متاسفانه اخیراً سهمیه گاز نیروگاههای تبریز و سهند از طرف دیسپاچینگ ملی، صفر اعلام شده است و ما مجبور شده ایم ضمن انجام تعمیرات اساسی واحدها ، تنها یک واحد را در هر یک از نیروگاه های تبریز و سهند با سوخت مازوت در مدار داشته باشیم.

مهندس موسوی در خصوص واحد های گازی تحت پوشش این شرکت گفت : واحدهای گازی تبریز و صوفیان در حال حاضر از سوخت گاز طبیعی استفاده  می کنند و نقشی در آلایندگی محیط زیست ندارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در خصوص آلایندگی آب های زیرزمینی نیروگاه حرارتی تبریز گفت : موضوع آلایندگی آب های زیرزمینی نیروگاه حرارتی تبریز مربوط به حوضچه خاکی جنب مخازن سوخت مازوت می باشد که هنگام تخلیه آب موجود در مخازن و لایروبی کف مخازن ، مقداری مازوت در حوضچه خاکی تجمیع شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری با هماهنگی کارشناسان محیط زیست ، گمانه ای در زیر حوضچه ایجاد و نمونه ای از خاک زیر حوضچه برداشته شده است.

موسوی در ادامه گفت : نمونه برداشته شده توسط محققین دانشگاه صنعتی سهند آنالیز گردیده و خاک زیر حوضچه مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصله نشان دهنده عدم نفوذ مشتقات نفتی به خاک و طبیعت آبهای زیرزمینی بوده و نتیجه آزمایش و آنالیز مربوطه به سازمان محیط زیست نیز ارسال گردید.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال جمع آوری مازوت موجود از استخر خاکی و انتقال آن به مخزن فلزی تعبیه شده به همین منظور هستیم که متاسفانه بدلیل برودت هوا و افزایش لزجت ضایعات مازوت مورد اشاره، انتقال قطعی به ایام گرم سال موکول شده است ولی ترانشه مورد نیاز در جنب حوضچه ایجاد گردیده و تجهیزات برداشت مازوت آماده انتقال مازوت می باشند.