تولید بیش از 455 میلیون کیلووات برق در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در آبان ماه سال جاری

درآبان ماه سال جاری بیش از 455میلیون کیلووات انرژی الکتریکی در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تولید و به شبکه سراسری برق تزریق شده است .

بنا به گزارش دفتر برنامه ریزی تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در آبان ماه سال 1400 با تلاش و کوشش پرسنل زحمت کش و متخصص نیروگاه های حرارتی ، گازی تبریز، نیروگاه حرارتی سهند بناب و نیروگاه گازی صوفیان به میزان  455760000 کیلووات انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.

درادامه گزارش دفتر برنامه ریزی تولید آمده است: نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 234169000کیلووات ، نیروگاه حرارتی سهند به میزان 212709000 کیلووات و نیروگاه گازی صوفیان به میزان 8882000 کیلووات که در تولید آبان 1400 نقش داشته اند.

 این در حالی است واحد یک نیروگاه حرارتی سهند بناب و واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز در دست تعمیرات اساسی می باشند.