تولید بیش از 450 میلیون کیلووات برق در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در آذر ماه سال جاری

در آذر ماه سال جاری بیش از 450میلیون کیلووات انرژی الکتریکی در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تولید و به شبکه سراسری برق تزریق شده است .

بنا به گزارش دفتر برنامه ریزی تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در آذر ماه سال 1400 با تلاش و کوشش پرسنل زحمت کش و متخصص نیروگاه های حرارتی ، گازی تبریز، نیروگاه حرارتی سهند بناب و نیروگاه گازی صوفیان به میزان  450336000 کیلووات انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.

درادامه گزارش دفتر برنامه ریزی تولید آمده است: نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 242790000کیلووات ، نیروگاه حرارتی سهند به میزان 200587000 کیلووات و نیروگاه گازی صوفیان به میزان 6959000 کیلووات که در تولید آذر 1400 نقش داشته اند.

 این در حالی است واحد یک نیروگاه حرارتی سهند بناب و واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز در دست تعمیرات اساسی بوده و نیروگاه حرارتی تبریز نسبت به ماه آبان بیش از 8میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی افزایش تولید داشته است.