تعمیرات اساسی توربین شرکت تراکتورسازی تبریز

تعمیرات اساسی توربین واحد گازی شرکت تراکتورسازی ایران تبریز توسط متخصصین شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

توربین واحد گازی شرکت تراکتورسازی تبریز توسط متخصصین نیروگاه گازی صوفیان مورد تعمیرات اساسی و بازسازی قرار گرفت.

واحد گازی شرکت تراکتورسازی تبریز که درطی حادثه ای ازمدار خارج شده بود طبق قراردادی با مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی طی یک پروسه دوماهه جهت اورهال توربین حادثه دیده تحویل پرسنل متخصص نیروگاه گازی صوفیان قرارگرفت.

دراین تعمیرات که توسط متخصصین نیروگاه گازی صوفیان انجام یافت توربین واحد یک نیروگاه گازی تراکتورسازی تحت تعمیرات کلی قرارگرفته و جهت راه اندازی واحد تحویل شرکت تراکتورسازی گردید. 

اهم اقدامات انجام یافته بر روی توربین به شرح زیراست :

دمونتاژ پوسته توربین،کمپرسور، اندازه گیری های اولیه روتور، پوزیشن قسمت های مختلف توربین و کمپرسور، دمونتاژ لاینرها و انژکتورهای سوخت، دمونتاژ کامل گیربکس اصلی ، تعویض یاتاقانها        ،  انجام تست های الکتریکی روتور و استاتور ژنراتور، تست های NDT  و تست های کامل تجهیزات ابزاردقیق و نظارت کامل بر روند بازسازی قطعات ، مونتاژ کامل قسمت های دمونتاژشده و راه اندازی واحد