بازدید فرماندار شهرستان بناب از نیروگاه حرارتی بناب

.

بازدید فرماندار شهرستان بناب از نیروگاه حرارتی سهند بناب

فرماندار شهرستان بناب از نیروگاه حرارتی سهند بناب بازدید کردند.

 حاج رضا لعلی فرماندار شهرستان بناب به همراه دادستان و رئیس حراست فرمانداری از این نیروگاه بازدید نموده و به جهت اینکه تعمیرات اساسی از طریق پرسنل متخصص خود مجموعه صورت می گرفت از نزدیک از زحمات آنان تقدیر و تشکر کردند

. در این بازدید فرماندار بناب خواستار تبیین دستاورد های همکاران این مجموعه شدند. در این بازدید مدیر نیروگاه سهند بناب ضمن تقدیر از حضور آنان در مجموع در زمان اورهال ،بیان فرمودند که حضور مسئولین قوت قلبی برای پرسنل این مجموعه خواهد بود