تجربیات ساخت داخل شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

Build Inside
 • بولت های کوپپلینگ توربین های فشار ضعیف
 • محل نصب قطعه: کوپپلینگ توربین
 • 1نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • بولت های توربین فشار ضعیف (LP)
 • محل نصب قطعه: پوسته توربین
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • کرانویل و پینیون گیربکس یانگستروم
 • محل نصب قطعه: یانگستروم
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • ری تیوب مبدل حرارتی ری بویلر
 • محل نصب قطعه: سیستم بخار کمکی
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • بسکت های برج خنک کن تر
 • محل نصب قطعه: برج خنک کن
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • دیفیوزر (سویرلر) مشعل های بویلر
 • محل نصب قطعه: مشعل بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • ساخت پانل های واتروال و دیواره مشعل های بویلر
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • باندل های ری هیت گرم
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • شیلنگ های استنلس استیل انعطاف پذیر
 • محل نصب قطعه: مسیر سوخت گاز و مازوت مشعل ها
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • اتصالات انعطافی هدرهای بویلر (expansion joint)
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • اتصالات انعطاف پذیر فولادی کانال های دود و هوای بویلر
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • لوله های فین دار اکونومایزر
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • بسکت های سرد و گرم یانگستروم
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • سر مشعل های گاز
 • محل نصب قطعه: بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • قطعات و چرخدنده گیربکس ولو ها
 • محل نصب قطعه: گیربکس ولو ها
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • پیستون LP کمپرسورهای اصلی هوا
 • محل نصب قطعه: کمپرسور
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • Un Loader کمپرسورهای اصلی هوا
 • محل نصب قطعه: کمپرسور
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • شفت گیربکس فن های برج خنک کن
 • محل نصب قطعه: برج خنک کن
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • کوپلینگ قابل ارتجاع سمت الکتروموتور فید واتر پمپ
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • کوپلینگ دنده ای بین موتور و گیربکس پمپ آب تغذیه
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • یاتاقان های فید واتر پمپ
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • اکسایتر واحد گازی فیات
 • محل نصب قطعه: تحریک ژنراتور
 • نوع واحد: گازی
 • تیپ واحد: فیات 32 مگاوات
Build Inside
 • لوله های فین دار مبدل پیش گرم کن دما بالای هوای بویلر
 • محل نصب قطعه: پیش گرم کن هوای بویلر
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • شفت پینیون گیربکس فن های برج خنک کن
 • محل نصب قطعه: برج خنک کن
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • گیربکس فن های برج خنک کن
 • محل نصب قطعه: برج خنک کن
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • کاسه بارل بویلر فید واتر پمپ
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • دیفیوزر بویلر فید پمپ
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • پروانه بویلر فید واتر پمپ
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • کوپلینگ انعطافی توربین گازی
 • محل نصب قطعه: کوپلینگ توربین و جعبه دنده بار
 • نوع واحد: گازی
 • تیپ واحد: AEG (F5)
Build Inside
 • نازل ردیف دوم توربین گاز
 • محل نصب قطعه: توربین
 • نوع واحد: گازی
 • تیپ واحد: AEG (F5)
Build Inside
 • نازل ردیف اول توربین های گاز
 • محل نصب قطعه: توربین
 • نوع واحد: گازی
 • تیپ واحد: AEG (F5)
Build Inside
 • شفت بوستر پمپ آب تغذیه
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • شفت پمپ آب تغذیه
 • محل نصب قطعه: فید واتر پمپ
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • چرخ دنده Seal Oil Vacuum Pump
 • محل نصب قطعه: سیستم سیل ژنراتور
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • Expansion Joint هیترهای فشار قوی
 • محل نصب قطعه: هیترهای فشار قوی آب تغذیه
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • قطعه عینکی افشانک برج
 • محل نصب قطعه: برج خنک کن
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات