تجربیات ساخت داخل شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

Build Inside
 • بولت های كوپپلینگ توربین های فشار ضعیف
 • محل نصب قطعه: كوپپلینگ توربین
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • بولت های توربین فشار ضعیف (LP)
 • محل نصب قطعه: پوسته توربین
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • كرانویل و پینیون گیربكس یانگستروم
 • محل نصب قطعه: یانگستروم
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات
Build Inside
 • ری تیوب مبدل حرارتی ری بویلر
 • محل نصب قطعه: سیستم بخار كمكی
 • نوع واحد: بخار
 • تیپ واحد: هیتاچی 368 مگاوات