اخبار

آخرین اخبار

1396/07/24 07:24
به اطلاع همکاران محترم می رساند روابط عمومی شرکت در نظر دارد برای انتخاب لوگوی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی از طرح های همکاران استفاده نماید.... بيشتر...
1396/07/24 07:14
به اطلاع همکاران محترم می رساند روابط عمومی شرکت در نظر دارد برای انتخاب لوگوی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی از طرح های همکاران استفاده نماید.... بيشتر...
1396/07/24 06:12
سالروز شهادت علی بن حسین بن علی بن ابیطالب، مشهور بهامام سجادوزین العابدین و چهارمینامامشیعیان را بحضور همکاران محترم تسلیت عرض می نماییم. مدتامامتایشان ... بيشتر...
1396/07/24 05:58
عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می ... بيشتر...