اخبار

آخرین اخبار

1399/07/19 13:17
واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز پس از انجام تعمیرات دوره ای به مدار تولید بازگشت . واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز از اول مهرماه سال جاری برای انجام تعمیرات ... بيشتر...
1399/07/10 09:46
آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با حضور 257 نفر از واجدین شرایط در تاریخ 1399/07/10 در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی ... بيشتر...
1399/07/08 10:45
روز ایمنی و آتشنشانی در واحد ایمنی نیروگاه حرارتی تبریز با حضور مدیرعامل و مدیر نیروگاه حرارتی تبریز و تعدادی از پرسنل ایمنی و آتشنشانی در محیط باز،... بيشتر...
1399/07/08 10:42
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی از لحاظ آمادگی تولید نیروی برق، پس از ارزیابی در بین نیروگاه های سراسر کشور به عنوان شرکت برتر انتخاب شد. طی جلسه ... بيشتر...