اخبار

برگزاری آزمون استخدامی تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

آزمون استخدامی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکاری شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در محل نیروگاه حرارتی تبریز با حضور 132 نفر برگزار شد.

در این آزمون که صبح پنجشنبه مورخه 22/06/97 راس ساعت 9 صبح با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور در محل نیروگاه حرارتی تبریز برگزار گردید، تعداد 132 نفر نیروی شرکتی متشکل از چهار نفرخانم و یکصدوبیست و هشت نفر آقا به دفترچه سوالات در مدت 90 دقیقه پاسخ دادند.

شایان ذکر است مدیران نیروگاه های حرارتی تبریز، سهند، نیروگاه گازی صوفیان، مدیر حراست، مدیر منابع انسانی و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی به نحوه برگزاری آزمون نظارت داشتند.