اخبار

دیدار با خانواده های محترم ایثارگر شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در هفته دفاع مقدس

در طول هفته دفاع مقدس از دو خانواده ایثارگر شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در شهرستانهای تبریز و عجب شیر دیدار دیدار بعمل آمد.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای  بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس در کنار سایر برنامه ها ، از دو خانواده محترم ایثارگر شرکت دیدار بعمل آمد.

یکی از این خانواده ها خانواده محترم همکار مرحوم سعید  اصالتی می باشد.  ایشان فرزند جانباز بوده و در اثر حمله قلبی در محل کار خود در نیروگاه تبریز جان خود را از دست داده بود.

مرحوم سعید اصالتی دارای دو فرزند می باشد که اکنون در کنار مادر دلسوز و مهربان خود ، خاطره های خوش پدرشان را مرور می کنند . مدیرعامل شرکت که به اتفاق مسئول ایثارگران ، فرمانده پایگاه و روابط عمومی خود در کنار این خانواده حضور یافته بود، در جریان مشکلات این خانواده قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

خانواده آقای اللهوردی از دیگر خانواده های ایثارگر بود که در شهرستان عجب شیر سکونت دارند.

آقای اللهوردی  پدر بزرگوار همکار محترم آقای یاسر اللهوردی و علی اللهوردی می باشد که در جنگ تحمیلی هر دو پای خود را از دست داده است.

مدیرعامل شرکت ، مدیر نیروگاه سهند بناب ، فرمانده پایگاه های مقاومت ، مسئول ایثارگران و روابط عمومی شرکت از جمله کسانی بودند که در منزل آقای اللهوردی و در دیدار ایشان حضور داشتند .

آقای اللهوردی دارای روحیه بسیار بالا و علیرغم اینکه دو پای خود را از دست داده اند از کوهنوردی و شکار دست نکشیده و پیوسته در حال جنب و جوش هستند . دیدار ایشان روحیه مضاعفی هم به ایشان و هم به مدیریت شرکت داد.

در این دیدار به یک سری از مشکلات فرزند ایشان نیز رسیدگی شد.