اخبار

انتصاب مشاور امور بانوان شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدد برق آذربایجانشرقی طی ابلاغی، سرکار خانم مریم بحری را بعنوان مشاور خود در امور بانوان شرکت تعیین کردند.

مهندس معینی ضمن آرزوی موفقیت برای سرکار خانم بحری، از زحمات خانم مریم قائمی در طول دوران تصدی مشاور بانوان تقدیر و تشکر کردند.