اخبار

جمع آوری پسماند عایق های حرارتی نیروگاه تبریز

در یک اقدام زیست محیطی، پسماند عایق های حرارتی نیروگاه تبریز جمع آوری، انتقال و پاکسازی شدند.

 

به منظور صیانت از محیط زیست و در راستای اجرای ضوابط و مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه با هدف جلوگیری از آلودگی آب و خاک و آثار زیانبار آن ، با پيگيري هاي كارشناس محيط زيست شركت و موافقت مديريت محترم عامل، پسماند عایق های حرارتی موجود در سایت نیروگاه با مشارکت عمومی طی چهار روز جمع آوری، انتقال و پاکسازی گرديد

طبق اظهار مدیر دفتر مهندسی نیروگاه تبریز: عایق های حرارتی استفاده شده در بویلر نیروگاه تبريز از نوع پشم سنگ و عایق های معدنی آلومینوسیلیکاتهای قلیایی خاکی می باشد و به استناد نتایج آنالیزهای انجام شده توسط آزمایشگاه معتمد، پسماندهاي موجود فاقد آزبست بوده و صرفاً حاوی Amorphous phase می باشد.

مهندس آخسمه در توضیح این مطلب افزود : جهت مدیریت دفع اصولی و ساماندهی این ضایعات و نظر به جنبه های زیست محیطی موضوع، فرايندهاي بازیافت، امحا و دفن بهداشتی این پسماندها مورد بررسی قرار گرفته و در نهايت  پروسه دفن بهداشتی این پسماندها مورد تایید واقع شده و با توجه به تاثیرات منفی پسماندهای صنعتی بویژه بر محیط زیست، جهت دفن اصولي و جانمایی محل دفن این ضایعات، با سازمان حفاظت محیط زیست استان مكاتبه گرديد و مجوز دفن این پسماندها در سایت دفن پسماندهای صنعتی و ویژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با رعایت موازین زیست محیطی اخذ گردید.

وی ادامه داد: با نظر مثبت مديريت شركت مبني بر رعايت موازين زيست محيطي و به استناد ماده 7 قانون مدیریت پسماند و همچنين در راستاي برآورده نمودن شرايط و الزامات زیست محیطی در خصوص حمل پسماندهای صنعتی ، با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و با همكاري شهرداری خسروشاه، 135 تن از پسماندهای مذکور جمع آوری و با رعایت کامل اصول زیست محیطی به مرکز دفن منقل گرديد تا بر اساس ضوابط خاص و مقررات ویژه  بصورت اصولی دفن گردند.

ایشان در پایان از مدیرعامل و معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت، مديريت نيروگاه، امور بازرگاني، امور حراست و همچنين همکاران بخش های پشتیبانی و خدماتی نیروگاه تبریز كه نقش به سزايي در اين اقدام زیست محیطی داشتند تقدير و تشكر گردند.