اخبار

رفع نشتی مسیر HP واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز بدون خروج واحد

 مسیر HP واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز بدون خروج واحد نشت یابی و رفع نشتی شد.

با توجه به بروز نشتی در مسیر HP واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز که شامل نشتی ورودی فید تانک ، نشتی مسیر درین هیتر شماره 7 ، نشتی liquid drain tank  و نشتی هیتر شماره 8 می باشد اقدام به رفع نشتی گردید.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این مورد گفت : وجود نشتی در مسیر HP باعث ایجاد محدودیت در توان تولیدی نیروگاه تبریز گردیده بود که با همکاری واحد های بهره بردار بخار، تعمیرات توربین و کارگاه، بدون خروج واحد اقدام به رفع نشتی گردید.

مهندس نیاپاک ضمن تقدیر از تلاشهای همکاران نیروگاه تبریز در انجام تعمیرات بدون خروج واحد گفت: مهندسین ناظر و مالک نیروگاه اعتقاد داشتند که واحد باید از مدار خارج شود و سپس تعمیرات لازم صورت پذیرد ولی همکاران تعمیرات نیروگاه تبریز توانستند با ابتکار عمل و سختکوشی، عملیات رفع نشتی مسیر HP را بدون خروج واحد عملی سازند.