اخبار

تداوم تولید برق در لحظات تحویل سال و تعطیلات سال نو

 تولید برق در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در لحظات تحویل سال و تعطیلات سال نو به قوت ادامه داشت.

در ایام تعطیل سال نو، همکاران نیروگاه های حرارتی تبریز، سهند و گازی صوفیان در محل کار خود حضور داشته و با روحیه مضاعف و تمام توان مشغول تولید برق بودند.

کارکنان نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی، چه آنهایی که مستقیماً با عملیات تولید سر و کار دارند و چه نیروهایی که پشتیبانی از تولید را به عهده دارند به طور شبانه روزی در محل خدمت حضور داشتند تا کوچکترین خللی در امر تولید و تامین برق پیش نیاید.

کارکنان این نیروگاه ها با توجه به نوع شغل و محل خدمت به صورت روز کاری ، نوبت کاری و شیفت انجام وظیفه می کنند و در ایام تعطیل درگیر کار و تولید بودند. بطوری که صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی با حضور در اتاق فرمان نیروگاه حرارتی تبریز، گزارش مفصلی از زحمات همکاران نیروگاهی پخش کرد.

کار در نیروگاه ها بگونه ای است که امکان دارد پرسنل نیروگاه در لحظه تحویل سال بدلیل شرایط خاص عملیاتی، حتی فرصتی برای گرامیداشت تحویل سال پیدا نکنند و همچون سایر نیروگاه های کشور و در کنار بخش های انتقال و توزیع ، به صورت شبانه روزی با عشق و علاقه مشغول به فعالیت هستند تا جریان برق به عنوان نبض اصلی زندگی و روشنایی برای هموطنان حفظ شود و لذت استفاده از تعطیلات برای هموطنان با داشتن برق پایدار دو چندان گردد.