اخبار

آغاز تعمیرات دوره ای واحد شماره دو بخار نیروگاه حرارتی تبریز

تعمیرات دوره ای واحد دو بخار نیروگاه حرارتی تبریز به منظور کاهش خروجی های اضطراری و آمادگی برای پیک تابستان 98 در حال انجام است.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت: برای انجام این تعمیرات، برنامه ریزی های لازم  صورت گرفته است.

وحید نیاپاک افزود: تعمیرات دوره ای واحد دو نیروگاه حرارتی تبریزاز تاریخ 14/01/98  آغاز شده و طبق برنامه  به مدت 25 روز  ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از  این تعمیرات کاهش خروج اضطراری در پیک تابستان 98 و تولید حداکثری می باشد و اهم آیتم های کاری طبق برنامه عبارتند از:

  • تعویض نقاط معیوب واتروالها و سوپرهیترهای دما بالای بویلر و کف کوره(تعویض 4 پانل از کف و 2 پانل از دیواره بویلر)
  • ضخامت سنجی کامل المانهای سوپر هیتر دما بالا
  • بازدید یاتاقانهای 4 و 6 توربین
  • نشت یابی و رفع نشتی هیترهای فشارقوی 6 و 7
  • تعویض EXPANSION JOINT هیترهای فشار قوی 6 و 7 و 8
  • انجام تعمیرات بر روی گیربکس های فن های برج خنک کن
  • انجام تعمیرات اساسی بر روی فید پمپ 2 واحد دو
  • سرویس سوئیچ های هیترهای فشار قوی
  • سرویس بریکرها
  • انجام سرویس های روتین تعمیرات دوره ای

 این تعمیرات با همکاری بخشهای مختلف تعمیراتی، دفتر فنی، همکاران بهره برداری و سایر بخشهای خدماتی و پشتیبانی در حال انجام می باشد.