اخبار

مهار نشتی خط لوله انتقال آب به نیروگاه حرارتی تبریز

نشتی خط لوله انتقال پمپاژ آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز مهار شد.

طی وجود دو مورد نشتی در مسیر خط لوله انتقال آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک در محل حضور یافته و نسبت به نشت یابی و رفع نشتی اقدام کردند.

ایستگاه آبرسانی پمپاژ مایان در تامین آب مورد نیاز واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز نقش حیاتی دارد.

مدیر نیروگاه تبریز در این خصوص گفت : با توجه به حساسیت پمپاژ آب مایان به نیروگاه تبریز و همچنین لزوم پایداری تولید در ماه های گرم سال 98 ، رفع نشتی مسیر آب مایان به نیروگاه تبریز از اهمیت خاصی برخوردار است.

نیاپاک افزود : بلافاصله پس از گزارش نشتی در مسیر انتقال آب مایان به نیروگاه تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک به محل مراجعه کرده و پس از نشت یابی در دو مورد مجزا نسبت به رفع آن اقدام کردند.

وی ادامه داد : با توجه به شرایط نامساعد جوی و شرایط خاص محل نشتی و بعلت عدم امکان جوشکاری

محل نشتی ها ی لوله های 700 میلی متری که دارای قطری بالا می باشند و بدلیل جنس چـــدن لوله ها ، نشتی ها باید با روش های نوین و مخصوصی مهار می شد که همکاران تلاشگر تعمیرات مکانیک موفق شدند به بهترین وجه این کار را انجام دهند.