اخبار

پرسنل زحمتکش و خدوم نیروگاه حرارتی تبریز در یک حرکت خداپسندانه، اقدام به اهداء خون کردند

پرسنل زحمتکش و خدوم نیروگاه حرارتی تبریز در یک حرکت خداپسندانه، اقدام به اهداء خون کردند. پرسنل نیروگاه تبریز هدف از این کار را علاوه بر منافع شخصی اهداء خون برای خون دهنده، تامین خون مورد نیاز بانک خون استان و کمک به نیازمندان اعلام کردند. اکیپ خونگیری سازمان انتقال خون استان آذربایجانشرقی طی یک هماهنگی قبلی با روابط عمومی شرکت، در محل سالن اجتماعات نیروگاه تبریز حضور یافته واز اهداء کنندگان خون دریافت نمودند.