اخبار

کمک های همکاران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی به هموطنان سیل زده جنوب کشور

همکاران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی مبلغ 218،200،000 ریال از حقوق فروردین خود را بعنوان کمک به  سیل زدگان جنوب کشور اختصاص دادند.

در جریان حادثه سیل و وارد شدن خسارت های قابل توجه به هموطنان استانهای مختلف کشور، طی تکمیل فرم های کمک به سیل زدگان، مبلغ دویست و هیجده میلیون و دویست هزار ریال از حقوق فروردین ماه همکاران نوع دوست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی از جمله  دفتر مرکزی، نیروگاه حرارتی تبریز،  نیروگاه حرارتی سهند بناب، پایگاه مقاومت شهید خلیل زاده نیروگاه تبریز و نیروگاه صوفیان، کسر و بعنوان کمک های نقدی، به شماره حساب مشخص شده توسط مدیریت نیروگاه رامین اهواز واریز گردید.

شایان ذکر است علاوه بر این مبلغ،  کمکهای غیرنقدی و نقدی دیگری نیز توسط همکاران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی از طریق مساجد محلات، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کشور به سیل زدگان شمال کشور صورت گرفته بود.