اخبار

تبریک روز مهندس

دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند و مهندسین آنچه را که نیست خلق می کنند. پنجم اسفند زادروز خواجه نصیرالدین و روز مهندس بر تمامی مهندسین و متخصصین امر تولید برق خصوصاً مهندسین زحمت کش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی مبارک باد.