اخبار

انتخاب نماینده سرپرستان در کمیته های انضباطی و طبقه بندی مشاغل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

طی برگزاری انتخابات، نماینده سرپرستان شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در کمیته های طبقه بندی مشاغل و انضباطی مشخص شدند.

با صدور اطلاعیه قبلی از طرف امور کارکنان ، انتخابات نماینده سرپرستان در کمیته های انضباطی و طبقه بندی مشاغل برگزار گردید.

طی این اطلاعیه در ساعت های بخصوص، صندوق انتخابات با ترکیبی از امور کارکنان، حراست و روابط عمومی، در دفتر مرکزی شرکت، نیروگاه حرارتی تبریز و نیروگاه حرارتی سهند بناب مستقر شده و آراء سرپرستان را جمع آوری کرد.

بلافاصله پس از اتمام زمان برگزاری انتخابات، صندوق های رای، طی صورتجلسه ای در نیروگاه حرارتی سهند بناب بازگشایی و آراء سرپرستان شمارش شد.

بر اساس این شمارش آقای زین العابدین کارگرپور بعنوان نماینده سرپرستان در کمیته طبقه بندی مشاغل و آقای غلامعلی جعفروند گیگلو نماینده سرپرستان در کمیته انضباطی انتخاب شدند.