اخبار

طراحی و ساخت کنترل والو اصلی سوخت بویلر در نیروگاه تبریز

کنترل والو اصلی سوخت نیروگاه حرارتی تبریز به روش مهندسی معکوس ساخته شد.

کنترل والو اصلی سوخت نیروگاه ، یکی از تجهیزات اساسی و حساس در امر کنترل سوخت مصرفی نیروگاه می باشد که توسط پرسنل زحمتکش و متخصص نیروگاه تبریز بصورت مهندسی معکوس ساخته شد.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت : بعد از انجام سرویس های اولیه بر روی کنترل والو اصلی سوخت ، متوجه خوردگی در سیت داخلی والو شدیم.

مهندس نیاپاک افزود : طبق روال سال های گذشته اقدام به سفارش و خرید این والو از خارج از کشور کردیم ولی با توجه به تحریم های ظالمانه ، عملا امکان تهیه آن مقدور نشد.

وی ادامه داد : پس از مشورت با همکاران و بررسی های اولیه ، مهندسی معکوس این والو را در برنامه کاری خود قرار دادیم و با کمک و همکاری کارشناسان داخلی ، تمامی مراحل اسکن ، ریخته گری ، ماشین کاری و .... والو مذکور در داخل کشور انجام شد.

والو اصلی سوخت نیروگاه تبریز با همت و تلاش همکاران در داخل کشور ساخته شده و در زمان مازوت سوز بودن واحدها ، مراحل مونتاژ و تست آن انجام گرفت.

مدیر نیروگاه تبریز گفت : پس از برقراری سهمیه سوخت گاز برای نیروگاه تبریز ، این والو در تاریخ 23/12/98 بصورت عملی و با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت بطوری که کارکرد این والو کاملا نرمال و مشابه قطعه اولیه می باشد.

این موفقیت را به تمامی همکاران تعمیرات ، دفتر فنی و مهندسی و همکاران بهره بردار و تمامی کارشناسان و متخصصین امر که ما را در طراحی و ساخت این والو یاری کردند تبریک عرض می نمائیم.