اخبار

تشکیل جلسه کمیته بحران در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

کمیته بحران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در راستای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس تشکیل جلسه داد.

همزمان با خبر شیوع ویروس کرونا در ایران ، کمیته بحران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در نیروگاه حرارتی تبریز ، تشکیل جلسه داده و تصمیمات مهمی در خصوص جلوگیری از انتشار کرونا ویروس اتخاذ کرد.

بر اساس این تصمیمات، اثر انگشت دستگاههای ثبت ورود و خروج پرسنل حذف شده و این دستگاهها صرفا با استفاده از تشخیص چهره اقدام به ثبت می کنند.

تمامی آبدارخانه های شرکت در نیروگاه های تحت پوشش، تعطیل بوده و همکاران می توانند با استفاده از لوازم شخصی خود فقط درخواست آبجوش بدهند.

سرو غذا در سالن غذا خوری ممنوع بوده و غذای همکاران در ظروف یکبار مصرف در محل کار آنها توزیع خواهد شد.

همکاران موظف به رعایت نکات بهداشتی شده و امور خدمات ملزم به ضدعفونی و گندزدایی محیط کار ، خصوصا قسمت های فنی و اتاق فرمان می باشد.

تمامی جلسات و تشریفات مربوط به سال نو تعطیل بوده ، سفره های هفتسین سال نو در قسمت های مختلف نیروگاه برگزار نخواهد شد.