اخبار

آغاز تعمیرات دوره ای واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز

تعمیرات دوره ای واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز به مدت 15 روز در حال انجام می باشد.

همزمان با تلاش های کادر درمانی کشور برای مهار ویروس کرونا ، پرسنل زحمتکش نیروگاه حرارتی تبریز برای تداوم تولید و تامین برق مورد نیاز، واحد یک این نیروگاه را برای تعمیرات دوره ای  ازمدار خارج کرده و نسبت به انجام تعمیرات دوره ای اقدام کردند.

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت: این تعمیرات شامل بازدید و انجام تعمیرات دوره ای در واحدهای توربین ، الکتریک ، برج خنک کن ، بویلر ، ابزاردقیق و کنترل خواهد بود.

مهندس نیاپاک افزود : این تعمیرات جهت آمادگی واحدها برای تولید برق در پیک تابستان سال جاری بوده  و طبق برنامه  CPM  به پیش می رود.