اخبار

تهیه و توزیع بیش از ده هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده

بیش از ده هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده در آزمایشگاه شیمی نیروگاه حرارتی تبریز تهیه و در بین ادارات استان و خارج از استان آذربایجانشرقی توزیع شده است.

با شیوع ویروس کرونا در کشور ایران ، پرسنل متخصص نیروگاه حرارتی تبریز در کنار تولید و تامین برق مورد نیاز منطقه ، اقدام به تهیه و ترکیب محلول های ضدعفونی کننده آب ژاول و آب اکسیژنه کردند.

بنا به گفته مدیر امور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز تاکنون بیش از ده هزار لیتر از انواع محلول های ضدعفونی تهیه و در بین ادارات توزیع شده است.

مهندس دلیجانی در این خصوص گفت : تهیه محلول های ضدعفونی کننده در کنار سایر وظایف روتین، توسط پرسنل شیمی نیروگاه حرارتی تبریز صورت گرفته است.

وی افزود : توزیع محلول های ضدعفونی کننده با هماهنگی کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت نیروگاه حرارتی تبریز در بین ادارات استان آذربایجانشرقی صورت می گیرد.

ایشان در ادامه گفتند: ترکیب محلولهای ضدعفونی کننده در جهت ایمن سازی محیط کار و همچنین خانواده همکاران در نهایت دقت و با رعایت اصول استاندارد تهیه می شود.

مدیر امور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز افزود: ترکیب آب ژاول و آب اکسیژنه برای گندزدایی سطوح بسیار مناسب می باشد که در دفعات متعدد با نظارت واحد HSE    محیط کاری همکاران توسط این محلولها ضدعفونی می شود.

فرید دلیجانی گفت: برای اینکه تماس محلول های ضدعفونی کننده ترکیب شده خصوصا آب اکسیژنه با دست و پوست همکاران مشکلی نداشته باشد، به محلول آب اکسیژنه مقداری گیلیسیرین نیز اضافه شده است.

محلولهای آب ژاول و آب اکسیژنه در تانکرهای مخصوصی در محوطه نیروگاه آماده استفاده می باشد.

همچنین طی اطلاعیه هایی اعلام شده است که پرسنل می توانند با به همراه داشتن ظرف مناسب از این مواد در منزل نیز استفاده نمایند.