اخبار

پس از 34 ساعت تلاش بی وقفه واحد دو نیرو گاه حرارتی تبریز به مدار آمد

واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز، 34 ساعت پس از حادثه آتشسوزی کلیدخانه، با شبکه پارالل شد.

عصر روز یکشنبه مورخ 04/03/1399 همزمان با عید سعید فطر، کلیدخانه نیروگاه حرارتی تبریز دچار حریق شده و هر دو واحد این نیروگاه از مدار خارج گردید.

بلافاصله اکیپ های آتشنشانی نیروگاه و صنایع مجاور و شهرهای اطراف نسبت به اطفاء حریق تلاش کرده و درعرض دو ساعت موفق به مهار آتش شدند.

پس از مهار آتش بلافاصله عملیات تمیزکاری و همزمان،  طراحی سناریوهای مختلف  برای تعمیر و راه اندازی مجدد واحد ها توسط متخصصین تعمیرات، دفتر فنی و مهندسی، بهره برداری و واحدهای پشتیبانی انجام شد.

در همین زمان بسیاری از شبکه های معاند و خارجی با اعلام خبرهای کذب و خلاف واقع، سعی در بغرنج نشان دادن موضوع کردند ولی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در مصاحبه زنده با صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی و خبرنگاران مختلف نسبت به تشریح ابعاد ماجرا پرداخته و اعلام کردند که یکی از واحد ها به زودی با شبکه پارالل و به تولید خود ادامه خواهد داد.

ساعت 4 صبح امروز، مورخ 06/03/1399 واحد دو این نیروگاه پس از 34 ساعت تلاش مداوم و بی وقفه پرسنل نیروگاه حرارتی تبریزبا شبکه پارالل شده و به تولید خود ادامه داد.

برنامه ریزی و تلاش برای  تعمیر و بازسازی قسمت های آسیب دیده کلیدخانه واحد یک همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی و مدیر نیروگاه حرارتی تبریز با حضور مداوم به همراه پرسنل زحمتکش این نیروگاه، با توجه به پیش رو بودن پیک تابستان، نسبت به تعمیر و بازسازی هرچه زودتر واحد یک نیزاهتمام ویژه دارند.

شایان ذکر است بااینکه این حادثه در روز تعطیل رخ داد، ولی از آنجا که تولید و تامین برق مطمئن منطقه هدف نهایی این نیروگاه می باشد، اکثر پرسنل فنی، خدماتی، پشتیبانی و تمامی پرسنل مورد نیاز در محل کار خود حاضر شده و با 34 ساعت تلاش شبانه روزی، بی وقفه و جهادگونه خود، تولید مجدد برق از نیروگاه حرارتی تبریز را رقم زند.