اخبار

اهداء خون در نیروگاه حرارتی تبریز

در راستای کمک به نیازمندان خون در شرایط کرونایی کشور، پرسنل نیروگاه حرارتی تبریز در یک حرکت انسان دوستانه اقدام به اهداء خون کردند.

طبق هماهنگی های بعمل آمده توسط روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی، اکیپ خون گیری سازمان انتقال خون در محل نیروگاه حرارتی تبریز مستقر شده و اقدام به دریافت خون از اهداء کنندگان کرد.

پرسنل نیروگاه حرارتی تبریز هدف از این اقدام را دست یابی به سلامت جسمی ، تامین خون مورد نیاز بانک خون استان و کمک به نیازمندان اعلام کردند.

گفتنی است که کارکنان نیروگاه حرارتی تبریز هر سال در دو نوبت نسبت به اهداء زندگی اقدام می کنند.