اخبار

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با حضور 257 نفر از واجدین شرایط در تاریخ 1399/07/10 در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت برق آذربایجان برگزار شد.

رئیس اداره کارگزینی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در این خصوص گفت: با توجه به بخشنامه های موجود و بر اساس چارت سازمانی شرکت و نیروهای غیررسمی شاغل، برنامه ریزی لازم برای برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل یاد شده انجام شد.

محمدرضا قضایی افزود: جهت ایجاد مساوات و رعایت عدالت در گزینش نفرات، مقرر گردید این آزمون، توسط مجتمع عالی آموزش و پژوهش صنعت برق آذربایجان و در محل آن مجتمع برگزار گردد و برای برگزاری هرچه بهتر و شفافت تر آزمون، ناظرانی از شرکت مادرتخصصی برق حرارتی بر اجرای آزمون نظارت داشته باشند.

قضایی در ادامه گفت: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/07/10 آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل غیررسمی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در محل مجتمع عالی آموزش و پژوهش صنعت برق آذربایجان برگزار گردید و رقابت بین 257 نفر از واجدین شرایط در چارت های مختلف شرکت آغاز شد.

رئیس اداره کارگزینی شرکت در ادامه گفت: از بین 257 نفر واجد شرایط  تعداد 87 نفر بر اساس کسب رتبه بالا و قبولی در مراحل گزینش، تبدیل وضعیت شده و در چارت سازمانی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی مشغول خدمت خواهند شد.

لازم به ذکر است، شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با نیروگاه های تحت پوشش خود از جمله نیرو گاه های حرارتی تبریز و سهند بناب، نیروگاه های گازی تبریز و صوفیان و واحدهای دیزلی اردبیل و مغان، دارای 384 پرسنل رسمی و 333 پرسنل غیر رسمی می باشد.