اخبار

بازگشت واحد 2نیروگاه حرارتی تبریز به مدار تولید

واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز پس از انجام تعمیرات دوره ای به مدار تولید بازگشت .

واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز از اول مهرماه سال جاری برای انجام تعمیرات دوره ای، طبق برنامه ریزی قبلی و با هماهنگی دیسپاچینگ ملی برق از مدار خارج شده و اقدامات تعمیراتی و بازبینی در قسمت های مختلف به مورد اجرا گذاشته شد که از آن جمله می توان به بخشهای زیر اشاره کرد.

بخش تعمیرات توربین :

-کوپلینگ بین روتور ژنراتور و اکسایتردمونتاژگردیده و آلاینمنت آن کنترل و اصلاح گردید.

-شستشو و تمیزکاری لوله های کندانسور که دو بار قبل و بعد از شستشو نشت یابی گردید.

-نشت یابی هیتر شماره 7 و اصلاحات و تعمیرات لازم در آن

-شستشو و تمیزکاری تمامی کولرها و مبدلهای واحد جهت افزایش راندمان

- دمونتاژ یاتاقانهای فیدپمپ 2و3 و تنظیمات لازم جهت کنترل ویبره پمپ ها

-دمونتاژبوسترفیدپمپ 2 و تعویض بلبرینگ ها و مونتاژ دوباره پس از انجام تعمیرات لازم

-بازدید و بررسی کامل چک والوهای فیدپمپ ها و مونتاژ آنها

-دمونتاژ 20عدد والو مختلف ماشین روم که پس از سرویس کامل مونتاژ گردید. ازاین تعداد 6عدد لپینگ گردیده که موجب کاهش قابل توجه مصرف آب دمینه شده و مشکلات زیادی را مرتفع نمود.

-تعویض لاین 8 اینچ تعذیه مبدلهای SRI از مسیرGPD

بخش تجهیزات مکانیک:

بازدید و بررسی صحت عملکرد قطعات کمپرسور شماره 3

-سرویس کامل پمپ دیزل آتش نشانی

-تمیزکاری فیلترهای ساکشن CWPها

-سرویس پمپ های تزریق مواد شیمیایی در واحد

-سرویس کلی مبدل حرارتی واحد دمینه و پمپ شماره 3 SED

-رفع اشکال والوهای مسیر نمونه برداری در نمونه گیری های واحد

-تمیزکاری کولرهای الکترومتور وروغن CWPها و سرویس عمومی آنها اعم از تعویض پکینگ ، گریسکاری و...

-سرویس تعدادی از فن های برج و گریسکاری فن های برج خنک کن

-تعویض تعدادی از افشانک های شکسته برج خنک کن

-سرویس تعدادی از پمپهای واحد دمینه و آهک زنی

لازم به ذکر است که نیروگاه حرارتی تبریز یکی از مهمترین منابع تولید انرژی الکتریکی در شمال غرب کشور می باشد که در تامین برق استان آذربایجان شرقی در پیک تابستان سال جاری نقش بسزایی داشته است.