اخبار

رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی همزمان با تلاش شبانه روزی برای تولید برق پایدار

همکاران نیروگاههای حرارتی تبریز ، سهند بناب و گازی صوفیان با وجود خطرات ویروس کرونا در حال تولید مستمر برق مورد نیاز منطقه هستند.

علی اصغر محصلی دبیر کمیته بحران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با تشریح شرایط پرسنل نیروگاههای تبریز، سهند بناب و صوفیان در شرایط کرونایی گفت : درمجموع سه نیروگاه تحت پوشش این شرکت تعداد 92نفر از همکاران به ویروس کرونا مبتلا شده و از این تعداد 17 نفر درحال حاضر در قرنطینه خانگی و طی دوران درمان خود هستند و مابقی پس از سلامت کامل به محل کار خود بازگشته اند.

دبیرکمیته بحران ادامه داد: اقدامات سخت گیرانه ای برای کنترل انتشار ویروس کرونا در نیروگاههای زیر مجموعه این شرکت درحال انجام می باشد ازجمله گندزدایی روزانه محل کار همکاران، سرویس های بهداشتی و سرویس های ایاب و ذهاب ، توزیع غذا بصورت بیرون بر در ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، نظارت بر توزیع آب جوش در آبدارخانه ها ، نظارت دقیق بر طبخ غذا و توزیع آن ، تهیه ماسک و دستکش برای همکاران ، تهیه و توزیع آب ژاول و آب اکسیژنه برای همکاران و خانواده های ایشان و توزیع آب ژاول و آب اکسیژنه به اداره جات زیرمجموعه وزارت نیرو.

علی اصغر محصلی افزود : تمامی جلسات همکاران بصورت ویدیو کنفرانس و تمامی همایش ها بصورت   وبینار برگزار می شود و حضور پیمانکاران و بازنشستگان در نیروگاه به حداقل خود رسیده است.

دبیرکمیته بحران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی اشاره کرد: در انجام محدودیت های دو هفته گذشته، وضعیت استان از حالت قرمز به نارنجی تبدیل شده است.

وی گفت:  طی جلسه روز پنجشنبه مورخ 99/9/13  مقرر گردید تا اطلاع ثانوی حضور همکاران به تعداد 2/3در نیروگاه با تائید مدیر واحد باشد و طبخ غذا و توزیع آن صرفاً برای همکاران شیفت و کشیک کار مجاز خواهد بود و همکاران روزکار می توانند راس ساعت 13/30نیروگاه را ترک نمایند.

وی به همکاری گسترده پرسنل نیروگاههادر رعایت موارد بهداشتی اشاره کرده و گفت : مدیران واحدها روز دوشنبه هر هفته آمار ابتلاء همکاران را گزارش نموده و روز سه شنبه آمار تجمیعی به شرکت مادرتخصصی  برق حرارتی اعلام می شود.