اخبار

تولید بیش از 30 هزار لیتر محلول های ضدعفونی کننده

واحد شیمی نیروگاه حرارتی تبریز در  9 ماهه اول سال جاری بیش از 30 هزارلیتر انواع محلول های ضدعفونی کننده تولید کرده است .

واحد شیمی نیروگاه حرارتی تبریز با تولید بیش از 20 هزار لیتر آب اکسیژنه نیم درصد و 10 هزار لیتر آب ژاول، نقش اساسی در تامین محلول های گند زدایی نیروگاه حرارتی تبریز و ایمن سازی محیط کاری داشته است.

تانکرهای مخصوص برای نگهداری محلول های ضد عفونی کننده در محوطه نیروگاه حرارتی تبریز تعبیه شده و علاوه بر استفاده در محیط نیروگاه ، همکاران می توانند جهت ضدعفونی در منزل نیز از این محلول ها استفاده نمایند.

همچنین از محلول های تولید شده براساس هماهنگی های صورت گرفته و پس از صدور مجوز لازم از طرف مدیریت ، به سایر ادارات زیرمجموعه وزارت نیرو از قبیل اداره توزیع برق و آب و فاضلاب نیز داده می شود.

مدیرامور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز در این خصوص گفت : براساس تصمیم کمیته پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح نیروگاه ، تهیه و تولید محلولهای ضدعفونی کننده در دستور کار امور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز قرار گرفته است .

مهندس دلیجانی افزود : البته این وظیفه در کنار رسالت اصلی امور شیمی نیروگاه که همانا تولید آب نرم برای استفاده در برجهای خنک سازی و آب دمینه جهت استفاده در فرآیند سیکل آب و بخار نیروگاه و همچنین کنترل کیفیت شیمیایی نیروگاه انجام پذیرفته است .

وی گفت : همکاران امور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز بصورت شبانه روزی و 24ساعت در حال پایش شرایط شیمیایی نیروگاه بوده و درصورت نیاز تزریقات لازم برای کنترل شیمیایی واحد های مختلف نیروگاه را انجام می دهند.

مهندس دلیجانی اضافه کرد: تولید آب دمینه با استفاده از سیستم تبادل یونی در تصفیه خانه پس از نرم سازی آب خام و عبور آب از فیلترهای شنی و سیستم اسمز معکوس انجام می شود و اگر تولید آب دمینه با کیفیت مناسب صورت نپذیرد با صدماتی از قبیل خوردگی و رسوب گذاری در لوله های کندانسور و بویلر و حتی پره های توربین مواجه خواهیم شد.