اخبار

راه اندازی دیزل پمپ اصلی آتش نشانی نیروگاه حرارتی تبریز

دیزل پمپ اصلی آتش نشانی نیروگاه حرارتی تبریز پس از تعمیر راه اندازی شد

باتلاش پرسنل تعمیرات مکانیک نیروگاه حرارتی تبریز دیزل پمپ اصلی آتش نشانی و مسیر آتش نشانی پس از سالها مورد بازبینی گردیده و پس از تعمیر و راه اندازی شد.

مدیر امورتعمیرات مکانیک نیروگاه حرارتی تبریز در این خصوص گفت: در حین تعمیر دیزل راه انداز پمپ آتش نشانی متوجه معیوب بودن دیزل پمپ اصلی شدیم و تعمیر و راه اندازی پمپ یادشده در برنامه کاری قرار گرفت .

مهندس خیری ادامه داد: این پمپ، آب را از استخربرج خنک کن برداشته و پس از فشاردار کردن ، آن را به مسیر آتش نشانی تزریق می کند تا در صورت لزوم و حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرارگیرد.

مدیر تعمیرات مکانیک نیروگاه تبریز گفت: این پمپ مدت زمان طولانی مورد تعمیرات اساسی قرار نگرفته بود که در این راستا همکاران تجهیزات مکانیک  این تعمیرات مهم را انجام داده و پس از راه اندازی به واحد بهره برداری و اتاق فرمان تحویل دادند.

وی در ادامه اظهار داشتند: در تعمیر این پمپ قسمت هایی از یاتاقانهای آسیب دیده تعمیر و مورد بازسازی قرار گرفت و سپس محل های شکسته شده جوشکاری و ترمیم گردیده و عیوب پروانه آن رفع گردید و همچنین یاتاقانهای پمپ نیز تعویض شدند.

وی افزود: پمپ یاد شده پس از تمیزکاری، سرویس و مونتاژ به محل خود منتقل گردیده و در جایگاه اصلی خود قرارگرفته و با دیزل اضطراری کوپل شد.