اخبار

بیش از 741 هزارمگاوات انرژی الکتریکی درمجموعه نیروگاههای شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تولید و تحویل شبکه گردیده است

در دی ماه سال جاری

بیش از 741 هزارمگاوات انرژی الکتریکی درمجموعه نیروگاههای شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تولید و تحویل شبکه گردیده است

نیروگاههای تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در دی ماه سال جاری به میزان 741886 مگاوات انرژی الکتریکی تولید کرده است.

بنا به اظهار سرپرست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی ، نیروگاه حرارتی تبریز با تولید 368847 مگاوات و نیروگاه حرارتی سهند بناب با تولید 373039 مگاوات که در مجموع 741886 مگاوات در تامین انرژی الکتریکی دی ماه سال جاری مشارکت داشتند.

مهندس موسوی با اشاره به تاخیر در انجام تعمیرات اورهال واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز گفت : واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز در سال جاری نسبت به سال های گذشته کاهش تولید داشته اند که دلیل آن هم تاخیر در انجام تعمیرات اورهال و محدودیت سوخت گاز بوده است .

وی کمبود سوخت گاز و مصرف سوخت مازوت را از عمده ترین چالشهای موجود در دی ماه سال جاری عنوان کرده و افزود : با توجه به اینکه تمامی تجهیزات فنی نیروگاه حرارتی تبریز و سهند بناب به سوخت گاز برنامه ریزی شده است، مصرف سوخت مازوت مشکلاتی را از لحاظ فنی و بهره برداری بوجود می آورد و نهایتا باعث کاهش میزان تولید می شود.