اخبار

حضور استاندار آذربایجانشرقی در نیروگاه حرارتی تبریز

استاندار آذربایجانشرقی در پی حادثه آتشسوزی در کلید 6kv نیروگاه تبریز در محل حادثه حاضر شده و از نزدیک در جریان جزعیات آتشسوزی قرار گرفت.
مهندس معینی در توضیح این حادثه گفت: همکاران نیروگاه تبریز با کمک آتشنشانان پتروشیمی، خسروشاه و اسکو در اسرع وقت نسبت به اطفاء حریق اقدام کردند.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی انجام حجم کار صورت گرفته در طی سی ساعت گذشته را بسیار عالی عنوان کرد.
وی ادامه داد در حال حاضر کارهای راه اندازی واحد دو صورت گرفته و تا لحظاتی دیگر با شبکه پارالل خواهد شد.
واحد یک نیروگاه تبریز نیز با استفاده از کلید سیار در اسرع وقت به مدار خواهد آمد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان نیز با تشکر از استاندار محترم نسبت به حضور در محل حادثه تشکر کردند.
وی از پرسنل نیروگاه تبریز به پاس زحمات شبانه روزی جهت آماده کردن واحد برای پارالل شدن با شبکه تقدیر کرد.
ایشان عنوان کردند میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد بیشتر شده است.
دکتر جبارزاده در ابتدای سخنان خود از وجود چنین پرسنل با غیرتی ابراز خرسندی کردند. استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: امروز ما برای تشکر از پرسنل بزرگ نیروگاه آمده ایم. ایشان گفتند: با اینکه همایش های مختلفی در شهر تبریز درحال برگزاری است ولی بر خود واجب دانستم در اولین فرصت نسبت به تشکر از پرسنل متعهد به نیروگاه تبریز مراجعه نمایم. دکتر جبارزاده در ادامه گفتند: جزعیات حادثه توسط مهندس معینی توضیح داده شد ولی مهمتر آن است که در عرض بیست و چهار ساعت حادثه مهار شده و نیروگاه در حال پارالل می باشد.‌
ایشان از تمامی مردم آذربایجان درخواست کردند در مصرف برق صرفه جویی کنند. وی از سایر همکاران برق مانند دیسپاچینگ و برق منطقه ای که در تامین برق مردم تلاش کردند تشکر کرد. وی همچنین از محل حادثه باز دید کردند و طی سخنانی از تمامی پرسنل نیروگاه تبریز تشکر کردند. استاندار همچنین در مرکز دیسپاچینگ حضور یافته و در جریان مانورهای انجام گرفته برای رفع عدم تولید برق در زمان بروز حادثه به نیروگاه تبریز قرار گرفتند.