اخبار

اختصاص سوخت گاز طبیعی به نیروگاه تبریز

در پی برگزاری نشست خبری و شفاف سازی دلیل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی تبریز و در نهایت فشار رسانه ای نشریه ها ، جراید و خبرگزاری ها و مطالبه مردم شریف آذربایجانشرقی ، سوخت گاز طبیعی نیروگاه حرارتی تبریز وصل شد .

تلاش مسئولین استانی و مالک محترم نیروگاه حرارتی تبریز و پیگیری های زحمت کشان عرصه تولید برق خصوصا مقامات شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در تخصیص سوخت گاز به نیروگاه تبریز ستودنی است .

اینجاست که می توان نقش بی بدیل روابط عمومی ها را در انجام یک کار بزرگ به عینه مشاهده کرد .