اخبار

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کلیه تامین کنندگان کالا و خدمات می رساند ازتاریخ 15/9/1401 کلیه معاملات جزیی ،متوسط ، مناقصات ، مزایده و فراخوانهای این شرکت از طریق درج در سامانه ستاد ایران به آدرس https://setadiran.ir بارگذاری خواهد گردید. لطفاً جهت اعلام قیمت نسبت به ثبت نام در سامانه فوق اقدام نمایند.

امور بازرگانی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی