اخبار

کارگروه انرژی

نشست کارگروه تخصصی انرژی و تامین نیازهای تولید برق و انرژی در نیروگاه حرارتی تبریز

جلسه کارگروه تخصصی برق و تامین نیازهای ضروری  تولید برق و بازدید از دیسپاچینگ شمالغرب کشور در نیروگاه حرارتی تبریزبرگزار گردید.

این نشست که توسط شرکت برق منطقه ای آذربایجان ودر محل نیروگاه حرارتی تبریز برگزار گردید، مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای ، توزیع ، تولید ، انتقال و مدیران شرکت های آب منطقه ای ، آب و فاضلاب و مدیران و معاونین سیاسی امنیتی و اقتصادی و پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری استان ، شرکت گاز و فرماندهان نیروی انتظامی استان در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی حضور یافته و نسبت به کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری تولید برق و انرژی کفتگو و تبادل نظر نمودند.

موسوی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی ضمن خیرمقدم و قدردانی و تشکراز مدیران و معاونین و متخصصین استانی حاضر درجلسه آماری از عملکرد شرکت ارائه و درمورد سوخت مصرفی نیروگاه توضیحاتی ارائه نمود.

وی گفت : نیروگاه حرارتی تبریز طبق سهمیه ای که برای مصرف سوخت درنظر گرفته شده ، هشت ماه از سال از سوخت گاز و مابقی سال که مربوط به فصل زمستان بوده و مصرف خانگی به اوج خود می رسد با استفاده از مازوت برق منطقه را تامین میکند.

موسوی ادامه داد: نیروگاه حرارتی تبریز به هیچ عنوان خودسرانه از مازوت استفاده نمیکند بلکه ناگزیر از دستوری که از طرف وزارت مربوطه و نیز سهمیه ای که برای مصرف این نیروگاه در نظر گرفته شده عمل می نماید، و این نیروگاه توان آن را دارد که در عرض بیست دقیقه نسبت به تعویض سوخت مصرفی واحدها از مازوت به گاز و بالعکس عمل نماید.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی درآخر افزود:منطقه آذربایجان هم اکنون با کمبود 500مگاوات برق مواجه است که این کمبود را از استان های همجوار تامین مینماید پس نیازضروری است در جهت تامین این کمبود مگاوات که در سالهای آتی نیز افزایش می یابد توسط سرمایه گذاران داخلی درجهت تامین و نصب و ایجاد نیروگاههای جدید و توسعه تولید برق با تکنولوژی روز اقدام گردد.