اخبار

بازدید

حضور مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی دردفتر کانون بازنشستگان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در دفتر کانون بازنشستگان این شرکت حضور یافته و با اعضاء هیئت مدیره این کانون دیدار کرد.

سیدمحسن موسوی پس از اجاره بصورت رهن یک دفتر درداخل شهر تبریز در محل این دفتر جضور یافته و با اعضاء هیئت مدیره کانون بازنشستگان شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور معاون فنی و مهندسی ، مدیر دفتر هیئت مدیره ، مدیر مالی و مدیر امور بازرگانی صورت گرفت اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان شرکت از مدیر عامل و مدیریت شرکت به پاس زحمات زیاد در اجاره بصورت رهن دفترکانون و توجه خاص به بازنشستگان شرکت تقدیر و تشکر کردند.

مدیرعامل کانون بازنشستگان در این دیدار لوح تقدیری را از طرف بازنشستگان شرکت به مدیرعامل تقدیم کرد.

دراین لوح آمده است :

بنام خالق هستی

 جناب آقای سید محسن موسوی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

احتراماً هیئت مدیره کانون بازنشستگان شرکت به نمایندگی از سوی بیش از 650بازنشسته برخود وظیفه میداند تا با واسطه این لوح تقدیر ، از زحمات و بذل توجه آن مقام محترم نسبت به بازنشستگان و پیشکسوتان شرکت قدردانی نموده و سپاسگزار مراحم عالی باشیم.

مطمئناً الطاف حضرتعالی برای بازنشستگان عزیز در خاطره ها خواهد ماند و دعای خیرآنها همواره بدرقه راهتان خواهد بود.

لازم به یادآوری می باشد شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در انعقاد و تفاهم نامه در مقابل اجاره بصورت رهن دفترکانون از ظرفیت علمی و عملی بازنشستگان در امر آموزش و مشاوره های فنی و اداری استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت در این دیدار بازنشستگان شرکت را سرمایه ای گرانقدر دانسته و افزود: شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرفی ثمره ای است که در سایه  زحمات بازنشستگان حاضر بدست شاغلان رسیده است و ما میراث دار این عزیزان هستیم

سیدمحسن موسوی اضافه کرد: پیرو دستورالعمل صادره از طرف شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و همچنین وظیفه و رسالت عظیم خویش برخود وظیفه میدانیم که قدردان زحمات بی شائبه بازنشستگان باشیم.