اخبار

درختکاری

کاشت نهال در نیروگاه حرارتی تبریز

مراسم روز درختکاری در نیروگاه حرارتی تبریز برگزار شد

به مناسبت روز درختکاری و گرامیداشت و یادبود شهدای نیروگاه چند اصله نهال در محوطه یادمان شهدای  نیروگاه کاشته شد.

دراین مراسم که با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت برگزارشد هرکدام با کاشت نهال سنت حسنه درختکاری را بجا آوردند.