اخبار

ابقاء محمدعلی محمدی الوار بعنوان فرمانده پایگاه نیروگاه حرارتی تبریز

آقای محمدعلی محمدی الوار به مدت دو سال بعنوان فرمانده پایگاه مقاومت شهید خلیل زاده نیروگاه تبریز در سمت خود ابقاء شدند.
جلسه شورای پایگاه مقاومت شهید خلیل زاده نیروگاه تبریز با حضور مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی ، مدیر نیروگاه حرارتی تبریز و جناب سرگرد فرتاش فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید باهنر در محل سالن کنفرانس نیروگاه حرارتی تبریز تشکیل یافت .
سرگرد فرتاش در این جلسه ضمن تشکر از اعضاء محترم شورای پایگاه شهید خلیل زاده نیروگاه حرارتی تبریز فعالیت این پایگاه را خوب توصیف کرده و از مدیریت شرکت خصوصا مدیر عامل تقدیر و سپاسگزاری کردند.
در این جلسه حکم تمدید فرماندهی آقای مهندس محمدعلی محمدی الوار قرائت و به ایشان ابلاغ و تحویل گردید.