اخبار

بهینه سازی سکوی استقرار پمپ های اسید در نیروگاه تبریز

 


سکوهای محل استقرار پمپ های اسید در نیروگاه تبریز بعلت تخریب بتن و خارج شدن دریچه درین از مدار، بهینه سازی شد.
در مدت زمان بهینه سازی محل سکوی پمپ ها، مصرف مورد نیاز روزانه اسید واحد دمینه، از پمپ هایی که وضعیت فونداسیون نسبتاً مناسبی داشتند تامین گردیده و خللی در روند کار بوجود نیامد و اصلاح سازه های بتنی با ملات ضد اسید صورت گرفت.
به موازات این کار ضخامت سنجی تانک اصلی اسید نیزانجام گرفت.