اخبار

استفاده بهینه از فضای موجود در تصفیه خانه آب دمینه نیروگاه حرارتی تبریز

فضای بلااستفاده در محل سابق آزمایشگاه شیمی نیروگاه حرارتی تبریز به سالن ورزشی جهت استفاده همکاران تبدیل شد.

سالن آزمایشگاه قدیمی امور بهره برداری شیمی نیروگاه تبریز که در طبقه فوقانی واحد تصفیه خانه قرار دارد و سالهاست که با انتقال آزمایشگاه شیمی نیروگاه تبریز به ساختمان جدید، بلا استفاده مانده بود،با همت و پیگیری همکاران این امور تجهیز و در حال حاضر بعنوان سالن ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد

انجام فعالیت های ورزشی علاوه بر تاثیر مثبت در سلامتی جسمی در روحیه همکاران شیفت که بصورت متناوب و در ساعات کاری خارج از وقت اداری در محل کار خود حضور دارند تاثیرگذار می باشد.