اخبار

مهندس حائری با مدیران عامل صنعت برق استان آذربایجانشرقی دیدار کرد

معاون وزیر نیرو در امور برق وانرژی در حاشیه کلنگ زنی نیروگاه ارس با مسئولین برق استان آذربایجانشرقی دیدار کرد.

حائری که به منظور کلنگ زنی نیروگاه 500 مگاواتی ارس در استان آذربایجانشرقی حضور داشت، با تشکیل جلساتی با مسئولین برق استان ، از نزدیک با مدیران عامل دیدار کرده و در جریان امور قرار گرفت.

در این نشست ها هر یک از مدیران عامل صنعت برق استان آذربایجانشرقی ضمن ارائه گزارشی از عملکردهای خود، مشکلات و چالشهای فراروی خود را عنوان کردند.

معاون وزیر نیرو در برق و انرژی  همچنین با حضور در آیین کلنگ زنی نیروگاه ارس گفت: با توجه به تعهدی که در دولت دوازدهم داده شده است هر سال سهم انرژی های بادی و خورشیدی باید دو برابر شود.
حائری با بیان این که تا پایان این دولت چهار هزار مگاوات واحدهای بادی و خورشیدی را خواهیم داشت، اظهار کرد: با توجه به جایگاه برق آذربایجان و شرایط کشورهای ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان می توانیم به صورت بین المللی و با شدت زیاد تبادل برق داشته باشیم.
وی ادامه داد: وضعیت برق آذربایجان به گونه ای  است که با ورود برق نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی به داخل مدار و همچنین با وجود نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی تبریز و ۵۰۰ مگاواتی هریس این منطقه به یکی از مناطقی تبدیل می شود که می تواند صنعت و مناطق آزاد را داشته باشد.

وی از افتتاح و کلنگ زنی پروژه هایی به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
حائری گفت: شبکه بسیار قوی ای در منطقه ایجاد خواهد شد که نیاز هر شبکه ای را پاسخگو است.
وی ادامه داد: در این ایام در آذربایجان شرقی پروژه هایی با اعتبار حدود هزار و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح و یا کلنگ زنی شده است.

معاون وزیر نیرو همچنین افزود: موظف هستیم سرمایه گذاران را حمایت کنیم تا برق به شبکه تحویل داده شود و چرخ صنعت بهتر از گذشته بچرخد.