مناقصات

ردیف موضوع تاریخ انتشار مهلت ارسال دانلود
1 خدمات فنی تامین کالا، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای 6KV 1396/06/19 1396/06/30
2 خرید متریال و ساخت بسکتهای سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز 1396/06/28 1396/07/07
3 فراخوان خرید هیدروژن ساز 1396/10/12 1396/10/27
4 تمديد فراخوان خريد دستگاه هيدروِن ساز 1396/10/25 1396/11/12
5 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 1396/10/28 1396/11/19
6 اسناد مناقصه آهک هیدراته 1396/10/28 1396/11/19
7 اسناد مناقصه سود مایع 1396/10/28 1396/11/19
8 آگهي مناقصه اياي ذهاب تبريز - سهند 1396/11/30 1396/12/12