مناقصات

ردیف موضوع تاریخ انتشار مهلت ارسال دانلود
26 اسناد مناقصه ایاب ذهاب تبریز-صوفیان 1398/04/16 1398/05/08
25 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه سهند 1398/04/16 1398/05/08
24 مناقصه ایاب و ذهاب تبریز و سهند 1398/02/14 1398/03/08
23 تمدید مناقصه یدکی پمپ 1398/01/20 1398/02/04
22 اسناد مناقصه قطعات يدك پمپ 1397/12/15 1398/01/21
21 اسناد مناقصه خريد 10 عدد گيربكس 1397/12/15 1398/01/21
20 اسناد مناقصه قطعات يدكي گيربكس 1397/12/15 1398/01/21
19 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 11-3097 1397/10/17 1397/11/06
18 اسناد مناقصه سود مایع 09-3097 1397/10/17 1397/11/06
17 اسناد مناقصه آهک هیدراته 10-3097 1397/10/19 1397/11/06
16 مدارك مورد نياز شركت در فراخوان شناسايي تامين كنندگان وپيمانكاران سال 97 1397/06/19 1397/07/12
15 مناقصه احداث فوندانسيون 1397/06/14 1397/07/05
14 اسناد مناقصه اياب و ذهاب نيروگاه سهند بناب 06-3097 1397/04/26 1397/05/13
13 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه تبریز - 3097-05 1397/04/26 1397/05/13
12 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه صوفیان 3097-07 1397/04/26 1397/05/13
11 واگذاری خدمات فنی ، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز ، سهند و صوفیان 1397/02/31 1397/03/08
10 اسناد مناقصه فضای سبز نیروگاههای تبریز و صوفیان 1397/01/19 1397/01/26
9 اسناد مناقصه فضای سبز نیروگاه سهند بناب 1397/01/19 1397/01/26
8 آگهي مناقصه اياي ذهاب تبريز - سهند 1396/11/30 1396/12/12
7 اسناد مناقصه سود مایع 1396/10/28 1396/11/19
6 اسناد مناقصه آهک هیدراته 1396/10/28 1396/11/19
5 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 1396/10/28 1396/11/19
4 تمديد فراخوان خريد دستگاه هيدروِن ساز 1396/10/25 1396/11/12
3 فراخوان خرید هیدروژن ساز 1396/10/12 1396/10/27
2 خرید متریال و ساخت بسکتهای سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز 1396/06/28 1396/07/07
1 خدمات فنی تامین کالا، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای 6KV 1396/06/19 1396/06/30