مناقصات

ردیف موضوع تاریخ انتشار مهلت ارسال دانلود
78 ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ - ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﻳﺮان2001099738000004 1401/11/09 1401/11/19
77 ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ -ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﻳﺮان 2001099738000003 1401/11/09 1401/11/19
76 -مناقصه محدود اورهال ژنراتور صوفیان واحد 3 1401/08/09 1401/08/24
75 مناقصه ایاب ذهاب عمومی پرسنل نیروگاه سهند بناب 04-1401 1401/05/24 1401/07/01
74 مناقصه ایاب ذهاب عمومی پرسنل نیروگاههای تبریز و صوفیان 03-1401 1401/05/24 1401/07/01
73 اسناد تمدید مناقصه خرید آهک هیدراته 1401-02 1401/02/18 1401/02/24
72 اسناد تجدید مناقصه خرید اسید سولفوریک 1401-01 - 1401/02/18 1401/02/28
71 اسناد مناقصه خرید آهک هیدراته 02-1401 1401/02/01 1401/02/14
70 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 1400-01 1401/01/23 1401/02/10
69 اسناد مناقصه شماره 09 - 1400 خرید سود مایع 1400/11/25 1400/12/02
68 اطلاعیه خیلی مهم درخصوص مناقصه شماره 1400-09 1400/11/25 1400/11/30
66 مزایده باتری 1400/11/07 1400/11/20
65 مناقصه محدود 1400-8 اورهال ژنراتور 1400/08/11 1400/08/19
64 مناقصه محدود 1400-8 اورهال ژنراتور 1400/08/11 1400/08/26
63 مناقصه عمومی عایق کاری بویلر نیروگاه 1400-7 تبریز 1400/08/11 1400/08/26
62 مناقصه 6-1400 مسیر خنک کاری واحد AEG نیروگاه گازی صوفیان 1400/07/17 1400/08/08
61 مناقصه محدود 1400-5 اورهال ژنراتور صوفیان 1400/07/11 1400/08/01
60 مناقصه محدود ا1400-4 موضوع- اورهال ژنراتور نیروگاه تبریز واحد 2 بخار 1400/06/15 1400/07/03
59 تمدید مناقصه عمومي شماره 03/1400 - مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه سهند اسناد در مناقصه قبلی در دسترس می باشد 1400/05/25 1400/06/14
57 تمدید مناقصه ایاب ذهاب تبریز و صوفیان 1400/05/18 1400/05/26
56 مناقصه ایاب ذهاب سهند 1400/04/26 1400/05/16
55 مناقصه ایاب ذهاب تبریز و صوفیان 1400/04/26 1400/05/16
54 اسناد تمدید مناقصه شماره 16-3099 1400/01/23 1400/01/31
53 اسناد مناقصه شماره 1400-01 آهک هیدراته 1400/01/23 1400/02/11
52 خرید اسید سولفوریک تجاری 98% 1399/12/23 1400/01/21
51 اسناد مناقصه سود مایع 15-3099 1399/10/29 1399/11/20
50 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 14-3099 1399/10/29 1399/11/20
49 اسناد مناقصه ایاب ذهاب نیروگاه سهند بناب 1399/06/04 1399/06/31
48 اسناد مزايده فروش خودروهاي اسقاط- 3099-1 1399/05/16 1399/06/02
47 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه سهند بناب 12-3099 1399/04/31 1399/05/15
46 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه تبریز و صوفیان -11-3099 1399/04/28 1399/05/15
45 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه سهند بناب 12-3099 1399/04/28 1399/05/15
44 مناقصه ساخت و نصب تابلوهاي 6 كيلو ولت نيروگاه تبريز شماره 6-3099 1399/04/29 1399/05/21
43 آگهي تمديد مناقصه دو مرحله اي شماره 5 1399/04/07 1399/04/17
42 مناقصه شماره 309- خريد قطعات كمپرسور 1399/03/11 1399/04/03
41 آگهي تمديد مناقصه خريد قطعات يدكي b.cpump- 3099-2 1399/04/02 1399/04/14
40 مناقصه خريد بسكت يانگستروم تبريز 3-3099 1399/02/21 1399/03/17
39 خريد قطعات يدكي پمپ هاي آب تغذيه بويلر مناقصه 4-3099 1399/02/20 1399/03/06
38 اسناد مناقصه خريد آهك هيدراته . مناقصه 1-3099 1399/01/27 1399/02/17
37 مناقصه ساخت رادياتور هاي صوفيان اسفند 98 1398/12/22 1399/01/24
36 مناقصه خريد قطعات يدكي 1398/12/22 1399/02/06
35 آگهی مناقصه مواد شیمیایی 1398/10/25 1398/11/14
34 اسناد مناقصه عمومي شماره 15-3098 خريد سود مايع 1398/10/25 1398/11/14
33 اسناد مناقصه عمومي خريد اسيد سولفوريك 1398/10/25 1398/10/14
32 اسناد مناقصه عمومي رنگ آميزي مخازن نيروگاه صوفيان 1398/10/25 1398/11/20
31 اسناد مناقصه خريد آهك 1398/10/25 1398/11/14
30 اسناد مناقصه 11-3098 سوييچ خانه تبريز 1398/07/22 1398/08/19
29 اسناد مناقصه عمومي بازسازي نازلهاي نيروگاه صوفيان 3098-7 1398/06/16 1398/07/13
28 اسناد مناقصه عمومي بازسازي پره هاي متحرك نيروگاه صوفيان 3098-6 1398/06/16 1398/07/13
27 فراخوان شناسايي پيمانكار وتامين كننده 1398/05/13 1398/05/31
26 اسناد مناقصه ایاب ذهاب تبریز-صوفیان 1398/04/16 1398/05/08
25 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه سهند 1398/04/16 1398/05/08
24 مناقصه ایاب و ذهاب تبریز و سهند 1398/02/14 1398/03/08
23 تمدید مناقصه یدکی پمپ 1398/01/20 1398/02/04
22 اسناد مناقصه قطعات يدك پمپ 1397/12/15 1398/01/21
21 اسناد مناقصه خريد 10 عدد گيربكس 1397/12/15 1398/01/21
20 اسناد مناقصه قطعات يدكي گيربكس 1397/12/15 1398/01/21
19 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 11-3097 1397/10/17 1397/11/06
18 اسناد مناقصه سود مایع 09-3097 1397/10/17 1397/11/06
17 اسناد مناقصه آهک هیدراته 10-3097 1397/10/19 1397/11/06
16 مدارك مورد نياز شركت در فراخوان شناسايي تامين كنندگان وپيمانكاران سال 97 1397/06/19 1397/07/12
15 مناقصه احداث فوندانسيون 1397/06/14 1397/07/05
14 اسناد مناقصه اياب و ذهاب نيروگاه سهند بناب 06-3097 1397/04/26 1397/05/13
13 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه تبریز - 3097-05 1397/04/26 1397/05/13
12 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه صوفیان 3097-07 1397/04/26 1397/05/13
11 واگذاری خدمات فنی ، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز ، سهند و صوفیان 1397/02/31 1397/03/08
10 اسناد مناقصه فضای سبز نیروگاههای تبریز و صوفیان 1397/01/19 1397/01/26
9 اسناد مناقصه فضای سبز نیروگاه سهند بناب 1397/01/19 1397/01/26
8 آگهي مناقصه اياي ذهاب تبريز - سهند 1396/11/30 1396/12/12
7 اسناد مناقصه سود مایع 1396/10/28 1396/11/19
6 اسناد مناقصه آهک هیدراته 1396/10/28 1396/11/19
5 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 1396/10/28 1396/11/19
4 تمديد فراخوان خريد دستگاه هيدروِن ساز 1396/10/25 1396/11/12
3 فراخوان خرید هیدروژن ساز 1396/10/12 1396/10/27
2 خرید متریال و ساخت بسکتهای سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز 1396/06/28 1396/07/07
1 خدمات فنی تامین کالا، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای 6KV 1396/06/19 1396/06/30