مناقصات

ردیف موضوع تاریخ انتشار مهلت ارسال دانلود
1 خدمات فنی تامین کالا، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای 6KV 1396/06/19 1396/06/30
2 خرید متریال و ساخت بسکتهای سرد و گرم یانگستروم نیروگاه تبریز 1396/06/28 1396/07/07
3 فراخوان خرید هیدروژن ساز 1396/10/12 1396/10/27
4 تمديد فراخوان خريد دستگاه هيدروِن ساز 1396/10/25 1396/11/12
5 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 1396/10/28 1396/11/19
6 اسناد مناقصه آهک هیدراته 1396/10/28 1396/11/19
7 اسناد مناقصه سود مایع 1396/10/28 1396/11/19
8 آگهي مناقصه اياي ذهاب تبريز - سهند 1396/11/30 1396/12/12
9 اسناد مناقصه فضای سبز نیروگاه سهند بناب 1397/01/19 1397/01/26
10 اسناد مناقصه فضای سبز نیروگاههای تبریز و صوفیان 1397/01/19 1397/01/26
11 واگذاری خدمات فنی ، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز ، سهند و صوفیان 1397/02/31 1397/03/08
12 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه صوفیان 3097-07 1397/04/26 1397/05/13
13 اسناد مناقصه ایاب و ذهاب نیروگاه تبریز - 3097-05 1397/04/26 1397/05/13
14 اسناد مناقصه اياب و ذهاب نيروگاه سهند بناب 06-3097 1397/04/26 1397/05/13
15 مناقصه احداث فوندانسيون 1397/06/14 1397/07/05
16 مدارك مورد نياز شركت در فراخوان شناسايي تامين كنندگان وپيمانكاران سال 97 1397/06/19 1397/07/12
17 اسناد مناقصه آهک هیدراته 10-3097 1397/10/19 1397/11/06
18 اسناد مناقصه سود مایع 09-3097 1397/10/17 1397/11/06
19 اسناد مناقصه اسید سولفوریک 11-3097 1397/10/17 1397/11/06